Kurumsal

Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 27.12.2019 tarihinde Üsküdar Belediyesi tarafından kurulmuştur.

Şirketimiz; Üsküdar belediyesi bünyesinde hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin 696 sayılı KHK kapsamında istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektedir.

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler
uskudarkentas.com.tr
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan