İSG Politikası

· En değerli kaynağımız olan çalışanlar, stajyerler, hizmet veren diğer firma çalışanları ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamak,

· Tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla, belirlediğimiz hedeflere sürekli iyileştirme ve sıfır kaza politikası sayesinde ulaşacak çalışmalar yapmak,

· İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi ve faaliyetlerimizde İSG açısından risk yaratmayan teknolojileri kullanmak,

· İş kazası ve meslek hastalıkları konusundaki riskleri değerlendirmek, periyodik olarak gözden geçirmek, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar yapmak ve önlemler almak,

· Acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevremizdeki kuruluşlarla işbirliği yapmak,

· İSG kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve İSG çalışmalarının devamlılığını sağlamak ve sürekli iyileştirmek.

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler
uskudarkentas.com.tr
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan