İlk Yardım Eğitimleri

Üsküdar Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi, 31.10.2018 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Üsküdar Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi” ünvanı alarak faaliyetlerine başlamıştır. Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığından Eğitmen Sertifikasına sahip konusunda uzman eğitmenler tarafından verilmektedir.

Eğitimlerin Amacı

Çalışanlarımıza ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleler için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

Eğitimlerin İçeriği

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmada İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında ilkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Eğitim Kılavuzu

İlk Yardım Eğitim Materyali

Dosya Adı Yükleme Tarihi İndir
TEMEL İLK YARDIM KİTAPÇIĞI 25.04.2022

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler
uskudarkentas.com.tr
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan