Çevre Politikası

· Doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanmak,

· Temiz ve yaşanabilir bir çevre meydana getirmek,

· Kaynağında atık oluşumunu azaltmak ve oluşan atıkların da geri dönüşümünü sağlamak,

· Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çevre yönetim sistemini oluşturmak ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

· İlçemiz sınırları dâhilinde çevre kirliliğinin oluşumunu engellemek ve bununla ilgili yöntemler geliştirmek,

· Çevreye ve doğaya saygıyı esas almak.

Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler
uskudarkentas.com.tr
Tebessüm Kahvesi
Nevmekan